ameriaki vonatkozású bejegyzések

Thursday, February 7, 2013

Üzenet

"Lel­kembe jutsz… Mert ami­kor gon­do­lok rád, nem „eszembe jutsz“. Hanem a lel­kembe. Mert nem az eszem gon­dol rád, hanem a lel­kem. Nem csak egy-egy pil­la­natra, hanem folya­ma­to­san. Nem tud­lak, hanem érez­lek. Nem gon­do­lat vagy, hanem érzés. Nem távol­ság, hanem közel­ség. Nem ott, hanem itt. A lelkemben."

Csitáry-Hock Tamás


1 comment: