ameriaki vonatkozású bejegyzések

Wednesday, September 23, 2015

Üzbég zsidók, tadzsik muszlimok

Nagyon kevés adat lelhető fel magyar nyelven az üzbég zsidókról. Amíg, az örmények szépen szétterültek Amerikában, addig az üzbég úgynevezett buhari zsidók New Yorkban, közelebbről Queensben telepedtek le, kolóniában. A család, rendkívül összetartó, mindnél. Ezek többnyire nagy családok, sok gyerekkel.
Az üzbég zsidó közösség hosszú múltra tekinthet vissza.
Az 1917-es szocialista forradalom előtt a zsidó közösség javarészt buharai zsidókból állt. Buharában a 16. század óta éltek nagyobb számban zsidók.
A perzsiai eredetű buharai zsidók a VIII. századig vezetik vissza üzbegisztáni jelenlétüket. Az évszázadok során a viszonylagos tolerancia korszakai az iszlámra való erőszakos térítés időszakaival váltakoztak.
Azután, hogy az oroszok a XIX. század második felében meghódították Üzbegisztánt és megalapították saját textiliparukat, nehéz napok következtek a buharai zsidókra, akiknek többsége kelmefestéssel kereste kenyerét.
A legtöbb bokharai zsidó a Bokharai Emirátus területén élt, amit ma Üzbékisztán és Tádzsikisztán foglal el, míg kisebb számban éltek Oroszországban, Kazahsztánban, Türkmenisztánban, Kirgizisztánban és a volt Szovjetunió egyéb részein, valamint Afganisztánban és a mai Pakisztánban. A Bokharai Emirátusban az ott élő zsidók legnagyobb számban Taskentben, Szamarkandban, Bokharában és Kokandban voltak. Tádzsikisztánban hasonló koncentráltságban, a fővárosban, Dusanbében éltek.
A zsidóknak más foglalkozás után kellett nézniük: legtöbbjük fodrász, cipész, szabó, vagy fényképész lett – a helybéliek ezeket a mai napig a "négy zsidó szakmának" hívják.
1989 óta mintegy 90.000 zsidó cserélte fel Üzbegisztánt Izraelre, többezren pedig az Egyesült Államokba mentek. A bokharai zsidók a perzsa nyelvet használták az egymás közötti érintkezésre és ez a nyelv fejlődött később a „bukhorivá”, vagyis a tadzsik-perzsa nyelv különálló, a másiktól megkülönböztethető nyelvjárásává, amelyben a héber nyelvnek bizonyos nyomai vannak. Ez a nyelv könnyebb érintkezést biztosított a környező zsidó közösségekkel és felhasználták a zsidók közötti kulturális élet egészében, csakúgy mint a nevelésben, oktatásban. Ezt a nyelvet használták széles körben mindaddig, míg a terület teljesen „oroszosítva” nem lett az oroszok által és amíg be nem szüntették a „vallásos” ismeretek terjesztését. Az idősebb bokharai zsidó nemzedék a bukhorit, vagyis a zsidó-bokharai nyelvet használja első nyelveként, de beszél oroszul kis bokharai tájszólással. A fiatalabb nemzedék az oroszt használja első nyelveként, de ért, vagy beszél bukhori nyelven is.
A bokharai zsidók mizráhi, vagyis keleti zsidóknak számítanak és a judaizmus sz’fárdi irányzatába vezették be többségüket gyermekkorukban.
 Az első írásos beszámoló a közép-ázsiai zsidókról az i. e. IV. évszázad elejéről származik. Ezt a Talmudban újra elbeszéli Rabbi S’muél bar Biszná, a pumbeditai talmudi.

Megőrizték hagyományaikat, ami erősen keveredett, az orosz hagyományokkal. 
Ez a kis bevezető arra szolgált, hogy elmeséljem, hol is dolgozom. 
A néni, aki az én gondozásom alatt áll, (nem összetéveszteni az idősgondozással) bizony szakmai tudást igényel. Gyomorszondázok, gyógyszert adagolok, insulinozok, bekötöm az IV-t. Mivel, nem küldik idős otthonba, a szakképzett nővért, otthon kell biztosítani. 
Amikor munkát kerestem, pont ilyen Agency- t kerestem, akik diplomás nővéreket alkalmaznak , házi körülmények közötti szakszerű ápolásra. A jelentkezési lapomra fel kellett tüntetni, milyen nyelven/ nyelveken beszélek az angol mellett, és ezek között szerepelt az orosz. Így kerültem oda. Az idős házaspár, egy szót nem beszél angolul, idősebbek voltak már, amikor kivándoroltak. Nem is dolgoztak, egy percet sem. 
Az ellátást, felében a biztosító fizeti, felében a család. Jómódúak, kereskedelemmel foglalkoznak. 5 fiú, és 1 lány van. (1 fiú, Israelben él)
Az ételeik, amik nem orosz ételek, számomra ehetetlenek. A silantró, és a rengeteg tocsogós olajban úszó rizs, nem barátom. Nem eszem húst, főleg nem vörös húst. Amit szívesen megeszek, az inkább az orosz konyhából átvett ételek. A halat, nagyon szeterem.
A szakácsnő, tadzsik muszlim, a takarítónő is. Nekem, az az érzésem, hogy lenézik a tadzsikokat. Nem a vallásuk miatt, szerintük koszosak. A tadzsikok, meg lenézik a bukharai üzbég zsidókat, mert szerintük koszosak. Mindkettő, nekem mondja el a bánatát, én meghallgatom, és hallgatok. Jókat mulatok magamban. Értik egymást, sőt beszélnek is, de főleg az oroszt használják. Az orvos, akivel érintkezek, havonta 1 alkalommal jön, telefonon konzultálok vele, az is bukhari üzbég zsidó. Velem, nagyon kedvesek, ki vagyok szolgálva maximálisan. A vallás, nem meghatározó, a mindennapi életükben, az orosz megszállás miatt. 

Más. Az ex férjemmel, egyre jobb a viszony. A házat egészen átalakítjuk. Kedves, előzékeny, ezt az arcát, nem is ismerem. Nesze neked!!Természetesen ingázom, New York City, és Delaware között. Állandó mozgásban vagyok, és élvezem!! 

Nem tévedés, egyik helyen bukharai, másik helyen boharai, vagy bokharai - ként vannak említve. 
 


Irásom forrása részben hosszas kutatás után, Google

No comments:

Post a Comment