ameriaki vonatkozású bejegyzések

Thursday, September 2, 2010

Miért van annyi bajunk egymással? Férfi és nő


"A nemek közti szakadék, félreértés, konfliktus ugyanúgy hozzátartozik az emberi élethez a huszonegyedik században is, mint Ádám és Éva ősviszálya idején..
A három bölcs király és Krisztus születésének története a világ legtöbbször elmondott meséje. Ugyanakkor ez a történet a nők számára a férfinem valamennyi olyan jellegzetességét illusztrálja, amelytől kiborulnak.
Először is azt képzelték, hogy az égbolt körülöttük forog: a napkeleten ragyogó csillag csak azért került a firmamentumra, hogy ők kövessék. Másodszor, minthogy az esemény után több mint két hónappal érkeztek meg a jászolhoz, ahol Jézus született, bizonyára nem voltak hajlandók sehol megállni és útbaigazítást kérni. Harmadszor, mégis mihez kezdhet egy újszülött meg egy kimerült kismama olyasfajta ajándékokkal, mint az arany, a tömjén (egy füstöléshez használt gyanta) és a mirha (egy balzsamozáshoz használt, erős illatú növényi olaj)? És végezetül: mi az hogy három bölcs király? Ki hallott már ilyen valószínűtlen spektákulumot?
Képzed csak el, ha a történet három bölcs királynőről szólt volna. Ők bizony kértek volna útbaigazítást, idejében érkeztek volna, hogy világra segítsék a kisdedet, és gyakorlatias ajándékokat vittek volna, például pelenkát, cumisüveget, játékokat és egy csokor virágot. Aztán kiterelik az állatokat, kitakarítják a jászolt, főznek egy tál ételt, leveleznek egymással, és attól fogva béke honolna a földön..
..A nő fejlődése során a gyermekszülésre és a fészek védelmezésére szakosodott, ennek megfelelően a női agytekervények, a gyermeknevelésre, a táplálásra és hozzátartozóik iránti szerető gondoskodására álltak be. A férfi fejlődése egészen más munkaköri leírást hozott magával:ő a vadász, az üldöző, a védelmező, a családfenntartó, problémamegoldó. Van értelme tehát annak a kijelentésnek, hogy a férfi és a nő agytekervényei más-más célokra és feladatokra alkalmasak. A tudományos kutatások, különösen az agy korszerű vizsgálati módszerei megerősítik ezt... A tudomány ma már képes megmagyarázni, hogy a nő miért beszél olyan sokat, miért köntörfalaz, miért kíváncsi az ismerősei életének legapróbb részleteire és miért kezdeményezi olyan ritkán a sexet. Ma már evolúciós okokkal magyarázzuk, hogy a férfi egyszerre csak egy félét képes csinálni, hogy utál vásárolni, juszt sem kér útba igazítást, azt szereti, ha a vécépapír-guriga vége nem a falfelé lóg és szinte semmit se tud a barátai magánéletéről, holott együtt pecáztak a hétvégén.
Nők írják az emberi kapcsolatokról szóló könyvek zömét és 80%-ban nők vásárolják meg őket. Az ilyen könyvek többnyire a férfiról, annak hibáiról, a hibák kijavításáról szólnak. A legtöbb párterapeuta is nő. Az elfogulatlan megfigyelőkben ez azt a benyomást kelti, a nők jobban törődnek a párkapcsolattal, mint a férfiak. Sok tekintetben ez igaz is. A párkapcsolat ápolása nem játszik fontos szerepet a férfilélekben, -gondolkozásban és alapértékében. Következtetésképpen a férfi vagy egyáltalán nem is próbálkozik a párkapcsolattal, vagy hamar feladja, mivel számára a női gondolkozás-és cselekvésmód túlságosan bonyolult. Előfordul, hogy az adott viszonyban nem találja a helyét, és idő előtt kiszállni mégiscsak könnyebb, mint beismerni a kudarcot. Pedig a férfi pontosan ugyanolyan jó, egészséges és kielégítő kapcsolatra vágyik, mint a nő. Csak ő azt hiszi egy szép napon majd rátalál a tökéletes kötelékre, semmi szükség hát felkészülésre vagy előtanulmányokra. A nő rendszerint úgy okoskodik: a férfi, aki szereti őt, már biztos meg is érti -ami téves feltételezés.-Az hogy szeret, nem jelenti azt, hogy meg is ért-a nő saját állítása szerint érzékeny férfira vágyik, de azt már nem szeretné, ha TÚL érzékeny volna. A férfinak nincs sok fogalma a finom különbségekről. Nem fogja föl, HOGY A NŐ ÉRZELMEIRE KELL ÉRZÉKENYEN REAGÁLNI, MÁS HELYZETEKBEN VISZONT A MAGABIZTOS FÉRFIAS VISELKEDÉS KIVÁNATOS.
"Ellentétes" nemnek hívjuk egymást, és nem véletlenül- egymás ellentétei vagyunk. Amikor egy nőben tudatosul a férfi fejlődéstörténete, könnyebb lesz eltűrnie másfajta viselkedését, agymüködését.
És amikkor a férfi megérti, hogy a nő máshonnan érkezett, mindjárt képes lesz hasznosítani a nő tapasztalatait és élet szemléletét..Lehet, hogy rengeteget beszélgetnek, de ettől még nem biztos, hogy mondanivalójuk eljut a másikhoz. A KAPCSOLATON BELÜL SZINTE MINDEN PROBLÉMA -hűtlenség, fizikai vagy verbális erőszak, unalom depresszió, zsörtölődés- A ROSSZ KOMMUNIKÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYE.. Ahhoz, hogy sikereket érjünk el a másik nemnél, két nyelven kell beszélnünk: "férfiul" és "nőül".

1 Miért beszélnek annyit a nők? A férfiak egyáltalán nem értik a nők óriási csacsogókapacitását.

A női jellem más nők és gyerekek csoportjában, a barlang közelében fejlődött ki. A kötödésnek és a szoros kapcsolatok kialakításának képessége az egyedek életben maradása szempontjából döntő tényező volt. A természet fejlődésének színterén, a hímek ott üldögéltek némán, mozgó célpontot keresve maguknak. A nők bármilyen tevékenységbe fogtak is együtt, a kötödés eszközeként folytonosan csacsogtak. A férfiak vadászat vagy halászat közben nem beszéltek, mert attól féltek, hogy elriasszák a zsákmányt. A férfiak manapság se igen beszélnek horgászás vagy vadászat közben. A nők azonban még ma is folyamatosan csacsognak, ha összegyűlnek (vásárolnak). A nőknek a beszédhez nincs szükségük indokra, sem célra. Azért beszélnek, hogy kapcsolatot teremtsenek. Egymással beszélgető férfiak és nők MRI-agyfelvételein, jól látszik, hogy a női agy kétszer akkora mértékben aktivizálódik, mint a férfiaké, a beszélgetési és nyelvhasználati funkciók során.
A női agy minden erőfeszítés nélkül 6000-8000 szót képes produkálni naponta. Hasonlítsuk ezt össze a férfiak napi 2000-4000 szavas maximális teljesítményével, és máris láthatjuk, miért okoz problémát a párok számára a nők beszédkapacitása.
Egy dolgozó férfi szókapacítása esetleg már délután közepére kimerül, és akkor arra ér haza, hogy a nőnek még mindig van vagy 4000-5000 ezer szó a tarsolyában. Két nő egésznap együtt lehet, és azután még könnyedén képes újabb egy órát csevegni telefonon. Egy férfi erre így reagál:" Miért nem akkor mondtad el, amikor vele voltál?''
..A férfiak agya a megoldások keresésére, más szóval a probléma megoldásra van berendezkedve. Ők a beszédet és a nyelvet tények és adatok közlésére használják főleg. A legtöbb férfi "csak akkor beszél, ha van mondanivalója", azaz amikor tényeket, adatokat vagy megoldásokat akar közölni. Ez komoly problémát okoz a nőkkel való kommunikációban, hiszen a nők beszéde teljesen más. A női beszéd egyfajta jutalmazás, a másikhoz való kötődés céljára szolgál. Egyszerűen fogalmazva, ha a nő kedvel, vagy szeret valakit, ha egyetért azzal, amit a másik mond, vagy ha azt akarja, hogy a partnere elfogadottnak és fontosnak érezze magát, akkor beszél hozzá.
Ennek az ellenkezője is igaz. Ha a nő nem állhat, vagy nem szeret valakit, ha nem ért egyet azzal, amit mond, vagy ha büntetni akarja, akkor elnémul. A csöndet egyfajta büntetésnek használja, ez más nőkkel szemben nagyon is hatékony taktika. A férfiaknál azonban nem válik be- ők az extra "békét és csöndet" ráadás jutalomnak értékelik.- A nők a csöndet a férfiak megbüntetésére használják. Csakhogy a férfiak szeretik a csöndet. -Ha egy nő büntetni akar egy férfit, legegyszerűbb, ha megállás nélkül beszél hozzá, és közben folyton váltogatja a témát. Ne használd ellene a csendet, mert csak ki fogsz borulni, amiért észre sem veszi, hogy nem szólsz hozzá. Ha valamit el akarsz vele intézni, térj határozottan a tárgyra.
Megoldás férfinak: Értsd meg, hogy a nő beszédének főcélja maga a beszéd. Föl akarják vidítani magukat, hozzád akarnak bújni azzal, hogy elmesélik napjukat-megoldásra nincs szükségük. A férfi mondani valója nem érdekes, ami számit az érzelmi részvétele.
A férfiak miért javasolnak örökösen megoldásokat és osztogatnak tanácsokat?
Egy férfi csak akkor beszél egy másik férfinak a személyes problémákról, ha úgy érzi, hogy a másik tudhatja a megoldást, a megkérdezett férfi megtisztelve érzi magát, amiért kikérték a véleményét, és megoldásokat javasol. A nő azonban főleg azért beszél, hogy kötődjön a másikhoz, és nincs szüksége megoldásokra. Sajnálatos módon a férfiak azt hiszik, a nők azért beszélik meg velük a problémájukat, mert nem tudnak velük mit kezdeni, ezért folytonosan félbeszakítják őket megoldási javaslataikkal. Nem csoda hát, ha a nő panaszkodik, hogy a férfi folytonosan félbe szakítja, és nem hagyja, hogy kifejtse a véleményét. Női szemszögből a férfi, állandó megoldási javaslatai miatt, olybá tűnik, mintha mindig azt akarná, hogy neki legyen igaza, a nő pedig mindig tévedne.
Ahhoz hogy felfogjuk, a férfiak miért osztogatnak tanácsot mindenáron, és minden apróság ürügyén, egy-két dolgot meg kell értenünk a férfi agy működésével kapcsolatban. A férfiak a törzsfejlődés során vadásszá lettek, és az emberiség fennmaradásához azzal járultak hozzá, hogy képesek voltak eltalálni egy mozgó célpontot, így szerezve meg a táplálékot. Biztos kéz kellet hozzá, hogy elejtsék az ehető célpontot vagy a fenevadat, amely táplálékukat vagy családjukat fenyegette. Agyuk úgy fejlődött, hogy sikeresen teljesítsék létük egyedüli feladatát: célpontok eltalálását és a problémák megoldását. Olyan emberekké váltak, akik önön sikerüket eredményekben, teljesítményben és problémamegoldó képességükbe mérik. Következtetésképpen egy férfi még ma is ezen szempontok alapján határozza meg önmaga értékét.
Ezért van az, hogy a férfiak imádnak rangjelzésekkel és kitüntetésekkel teleaggatott egyenruhát és sapkát viselni. A férfi úgy érzi, ő az egyetlen, aki képes megoldani a saját problémáit, és semmi okát nem látja, hogy bárkivel megbeszélje őket. Csak akkor kéri ki más véleményét egy problémáról, ha úgy érzi, szakavatott ember tanácsára van szüksége. Következtetésképpen, ha egy nő add tanácsot egy férfinak kéretlenül, a férfi úgy veszi: a nő szerint ő tehetségtelen, mivel képtelen megoldani a saját problémáit. A férfi a tanácskérést gyengeségnek tartja, mert szerinte a saját problémáit neki magának kell megoldania, és ezért van az, hogy csak ritkán beszél arról mi bántja. Másoknak imád tanácsokat osztogatni és megoldásokat javasolni, de kéretlen tanácsokat- különösen egy nőtől-nem szívesen fogadja.
..Miért idegesíti a nőket a férfiak tanácsai?
A női agy az érintkezés szóbeli formájára szerveződött, és a beszéd célja maga a beszéd. A nő legtöbbször nem vár választ, és megoldásokra sincs szüksége. A párok többségénél ez a probléma gyökere-este a nő rendszerint a napközben történtekről szeretne beszélni, meg akarja osztani az érzéseit, a férfi azonban úgy gondolja, hogy a nő megoldásra váró problémákról beszél, ezért elkezd megoldásokat javasolni. A nő ettől ideges lesz, mert a férfi nem figyel arra, amit mond, a férfi meg azért lesz dühös, mert a nő nem hajlandó megfogadni a tanácsait. És mindketten úgy érzik, a másik nem értékeli a mondanivalójukat..Ha egy nő ideges, feszült, vagy muszáj valakivel beszélnie,

LEGEGYSZERŰBB, HA KÖZLI A FÉRFIVAL:" BESZÉLNEM KELL VELED EGY-KÉT DOLOGRÓL: NEM KELL MEGOLDÁS CSAK HALLGASS MEG"

A férfi szívesen veszi az ilyen indítást, hiszen pontosan tudja, mit várnak el tőle.
Összefoglalva: a tanácsadást a férfiak és a nők másként érzékelik. Egy férfi a szeretet és gondoskodás jelének értelmezi, a nő viszont úgy, hogy a férfi nem hajlandó meghallgatni őt. A tanulság egyszerű, de hathatós. A férfi empátiával hallgassa a nőt, különösen, ha az ideges, és ha nem biztos benne, hogy mit várnak el tőle, kérdezzen. A nő pedig tegye egyértelművé a férfi számára, akinek kiönti a szívét, hogy mit vár tőle.
..A férfiak úgy látják: a nők sokszor összevissza beszélnek, kerülik a forrókását ahelyett, hogy egyenes rátérnének a lényegre-mintha elvárnák a férfiaktól, hogy kitalálják az akaratukat, olvassanak gondolataikban. Ezt a homályosságot úgy hívják, hogy: indirekt beszéd. Ha a nők egymást között használják az indirekt beszédet, ritkán támad félre értés. Férfiak esetében viszont katasztrofális lehet a hatás.

A FÉRFIAK EGYENES BESZÉDET HASZNÁLNAK ÉS MINDENT SZÓ SZERINT VESZNEK.

Mint már mondtuk, a férfiak agya a vadászat követelményeihez fejlődött ki egy fókuszú "célkövetőszerkezetként". A nők sokszor arra számítanak, hogy életük párja majd megérti, dekódolja és követi az indirekt beszédet. A férfiak ezt egyszerűen képtelenek felfogni.

A FÉRFI ÉLETKORÁTÓL FÜGGETLENÜL EGYENES BESZÉDET VÁR EL A NŐKTŐL.


A nők gyakorta elvárják a férfiaktól, hogy ösztönösen megérezzék, mire gondolnak, anélkül hogy ténylegesen kimondanák.
Feltételezik, ha ásítva közlik, hogy "olyan fáradt vagyok, lefekszem", majd elvonulnak, akkor a férfi rohan fogat mosni, gargalizálni, beillatosítani magát, pizsamába bújni és utánuk menni egy jó kis szeretkezésre.
Ehelyett a férfiak zöme felmordul, kivesz a hűtőből még egy sört, a kanapéra telepszik, és megnézi a sport közvetítést a tévében. Soha még csak meg se fordul a fejükben, hogy életük párja kódoltan beszélt. A nő eközben egyedül üldögél az ágyban, végül egyedül elnyomja az álom azzal az érzéssel, hogy a pasi nem szereti és nem kívánja.
..Ha a nők megtanulják nyíltan kimondani, amit gondolnak, a férfiak sokkal készségesebben reagálnak. A nőknek meg kell érteni hogy a férfiak agyműködése viszonylag "egyszerű", ezért nemigen van fogalmuk róla, hogy feleségük vagy partnerük valójában mire is gondol, amit nem mond ki. Ha ezt mindkét nem felismeri, máris könnyebben szót tudnak érteni egymással, és szükségtelené válik a ma még oly gyakori zsörtölődések jelentős része is.
..A férfiakat elkeseríti a nők túlzása, hiszen

AZ Ő AGYUK TÉNYEKRE ÉS ADATOKRA TÁMASZKODIK A MEGÉRTÉSBEN, A SZAVAKAT PEDIG SZÓ SZERINT DEKÓDOLJA.

Ha például egy férfi barátok előtt mond ellent a nőnek, a nő később azt vágja a fejéhez: " Te MINDIG letorkolsz, SOHA NEM HAGYOD, hogy saját véleményem legyen! FOLYTON ezt csinálod velem!" A FÉRFI EZT HAJLAMOS SZÓ SZERINT VENNI, és vitába szállni vele, mondván dehogy csinálja ezt FOLYTON, és példákat is hoz fel a védelmére. "ez nem igaz", tiltakozik.. A nő a választ vissza utasítja, és sorolni kezdi a helyeket, dátumokat és időpontokat.. A férfi erre sértődötten és méltatlankodva elvonul. Pedig nem számít, hogy elkövette-e a bűnt vagy sem. A nő csak azt akarta, hogy a közös barátok előtt a pasija gyöngédnek mutatkozzon. A nő eltúlozza az érzelmeit, a férfi pedig azzal szállt vitába, amit ténynek és adatoknak vélt. A nők számára semmi problémát nem jelent olyan szavakat használni, amelyeknek semmi közük a beszélgetéshez.

NEKIK AZ ÉRZELMEK SZÁMÍTANAK, ÉS A TESTBESZÉD MEG A HANGSZÍN A FŐ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁJUK.

A nők köztudottan eltúlozzák a szavakat és az érzelmeket, ami saját beszélgetéseikben teljesen elfogadott, és része a nők társasági létének. A legtöbb nő imád álmodozni a gyönyörű hercegről, aki vágtató fehér lovon közeleg, és magával viszi, holott szinte kivétel nélkül vörös hajú, szeplősképű, söröskorsót szorongató számítógép-technikusokba habarodnak bele, akikkel szombat este ismerkedtek meg a Fehér Ló fogadóban.
Ha férfi vagy, értsd meg, hogy egy nőnek szüksége van túlzásokra egy érzelemdús beszélgetés során, és NE VEDD ŐT SZÓ SZERINT. Soha ne nevezd tragikának és ne igazítsd helyre mások előtt. Egyszerűen lépj hátra egy kicsit, próbálj a valódi érzéseidre figyelni, és ne akard meg mondani neki, hogy mit gondoljon vagy mit mondjon. A nőnek viszont

AZT KELL FELISMERNIÜK, HOGY A FÉRFIAK MINDENT SZÓ SZERINT VESZNEK,

ezért ragaszkodniuk kell a tényekhez, és kordába kell szorítaniuk a túlzásaikat.
.. A nők többségének nem fér a fejébe, hogy a férfiak miért csak egy valamit képesek csinálni egyszerre. Ha egy nő tud olvasni, közben másokra figyelni és beszélni hozzájuk, akkor a férfi miért nem tud? Miért halkítja le a tévét, ha megszólal a telefon? A világ összes nője egy emberként így panaszkodik: "Ha újságot olvas vagy tévét néz, nem hallja, amit mondok!"
Ennek az az oka, hogy a férfiak agya rekeszekre tagolódott és specializálódott. Egyszerűen fogalmazva olyan, mintha az egész agy tele volna pici szobákkal, és minden szobában legalább egy fő funkció állna, amely az összes többitől függetlenül működik. Jobb és bal agyféltekéjét összekötő szerv, a corpus callosum átlagosan 10%-kal vékonyabb, mint egy átlagos nőé, és mintegy 30%-kal kevesebb kapcsolatot létesít a két félteke között. Ettől van az, hogy a férfi az életben mindenből egyszerre csak egyet képes csinálni.
Ez az egyetlen célratartó, koncentrált megközelítés a nők szemében ugyan korlátoltnak tűnik, mégis ez teszi lehetővé, hogy a férfiak egy terület elhívatott szakértőjévé váljanak. A világ műszaki szakembereinek 96%-a férfi- és ők a saját területükön kitűnő teljesítményt nyújtanak
Az egyik legfontosabb dolog, amit egy nő valaha is megtanulhat a férfiaktól, ez az "egyszerre csak egyet" mentalítás. Ez a magyarázata annak, hogy egy férfi miért kapcsolja ki a rádiót, amikor térképet olvas vagy tolat a parkolóban. Ha a körforgalomban valaki szól hozzá, gyakran eltéveszti a kijáratot. Ha éles szerszámmal dolgozik, és megszólal a telefon , megsértheti magát. Nézz meg egy olvasás közben készült MRI-felvételt egy férfi agyáról, és látni fogod,

HOGY A PASI SZINTE EGYÁLTALÁN NEM HALL.

A női agy több feladat egyidejű végrehajtására is képes. A nők zöme több, egymástól független dolgot is el tud végezni egyidejűleg, és az agyról készült rétegfelvételek azt bizonyítják, hogy a nők agya sohasem kapcsol ki, még alvás közben is aktív. Ez a fő oka annak, hogy a világon a személyi asszisztensek 96%-a nő. Mintha genetikailag a polip rokonai volnának. Egy időben képesek telefonálni, egy új recept alapján főzni és tévét nézni. Ha azonban egy férfi főz új receptből, és megpróbálsz szólni hozzá, okosabb, ha aznap este inkább vendéglőben vacsorázol.
A férfiak egy stresszes napot úgy tudnak elfelejteni, ha valami másra gondolnak vagy mással foglalják el magukat. "Egyvágányú" agyuk képes hírekre, a tévére, kertöntözésre, az Interneten való szörfözésre vagy a hajómodell-építésre koncentrálni, és ezzel kirekesztik a problémákat. Azzal, hogy egyszerre csak egy dologra koncentrálnak, meg is felejtkeznek a problémáikról. Stresszhelyzetben az a férfi, aki nem foglalja el magát valamilyen tevékenységgel, elnémul, visszahúzódik és próbálja megtalálni a megoldást. Ennek az a veszélye, hogy a stressz beépül a szervezetébe, ami stresszbetegségekhez ( például gyomorfekélyhez vagy szívrohamhoz) vezethet -remélhetőleg nem egyszerre. A nők úgy kezelik a stresszt, hogy alaposan kibeszélik, előlről-hátulról, minden oldalról megrágják a problémájukat anélkül, hogy bármiféle következtetésre jutnának. Beszéddel oldják a stresszt.
Ha egy férfi tenne ilyet, a többi férfi úgy gondolná: tehetetlen alak, aki másoktól vár megoldásokat... amivel azonnal elő is állnának...Egy férfi nem fogja közölni veled, hogy úgy érzi magát, mint akit kiheréltek, ha megdorgálod a viselkedése miatt. Nem fogja elmondani, hogy amikor bünteted vagy zsörtölődsz vele, ugyanúgy bántja, mint annak idején, amikor az anyja szidta tizenéves korában. És azt se fogja elmondani neked, hogy pontosan úgy nem közelít hozzád... A modern férfi ezen jellemvonásának megértéséhez meg kell vizsgálnunk a neveltetésüket is. A fiútól elvárják, hogy kemények legyenek, soha ne sírjanak és mindenben kitűnjenek.-"Miért ülnek be egy italra a férfiak? A leedsi egyetem felmérése szerint: 9,5% szeszes italt fogyasztani.
5,5% nőkkel ismerkedni, 85% feszültséget oldani. A férfiak úgy oldják a feszültséget, hogy kikapcsolják az agyukat, és valami másra gondolnak. Ezért ülnek be szívesen egy csöndes italra.-
..Az a baj, hogy a nők a saját nézőpontjukból próbálják elemezni a férfiak viselkedését. Ennek pedig az az eredménye, hogy a férfiak magatartása egyszerűen érthetetlen nekik (igaz ez a másik nemre is) Az igazság azonban az,

HOGY A FÉRFIAK NEM ILLOGIKUSAK-PUSZTÁN CSAK MÁSKÉNT JÁR AZ AGYUK MINT A NŐKÉ.
..Mire a fiú férfivá érik, már vérévé vált, hogy ha nem képes megtenni valamit vagy megoldani egy problémát, az arra vall, hogy mint férfi csődöt mondott. Ezért van az, hogy ha egy nő kétségbe vonja egy férfi szavait és tetteit, az illető védekezni kezd. Mikor egy nő ezt mondja: "Álljunk meg és kérdezünk meg, merre kell menni", a férfi ezt hallja: "reménytelen eset vagy. Keresünk egy másik férfit, aki többet tud nálad"..
A férfi habozás nélkül adhat szakácskönyvet a nő születésnapjára,

DE HA EGY NŐTŐL ÖNFEJLESZTŐ KÖNYVET KAPNA AJÁNDÉKBA, MÉRHETETLENÜL FELHÁBORODNA. AZT HINNÉ, A NŐ AZT AKARJA MONDANI, HOGY NEM ELÉG JÓ ÚGY, AHOGY VAN.

A párkapcsolati tanácsadó meglátogatása is egyenértékű azzal a megalázó beismeréssel, hogy valami baj van vele. A legtöbb férfi már magától az ötlettől is védekezővé vagy támadóvá válik.. A nő válasza minden esetben ugyan az: "Én csak segíteni próbálok!" Hiszen ő csak azt éreztette a férfival, hogy szereti és törődik vele,

A FÉRFI AZONBAN AZT VESZI KI KI A SZAVAIBÓL, HOGY KÉPTELEN EGYMAGA MEGBÍRKÓZNI A FELADATTAL.

Sok nő egyszerűen nem érti meg, hogy a férfiak többsége előbb fűrészelné le a fél lábát, mint hogy beismerje: nem tud valamit megjavítani. Ezzel ugyanis a saját fogyatékosságát látná be a férfiagy első számú képessége-a térbeli tájékozódás és a probléma megoldás- terén. A nőnek addig sohasem szabad vízvezeték-szerelőt, pénzügyi szakembert, számítógép-technikust, vagy bármilyen, térbeli tájékozódással foglalkozó hímet hívnia, amíg nem beszélte meg a dolgot élete párjával, különben a pasi azt fogja hinni, hogy a nő szerint ő nem konyít a térbeli tájékozódáshoz. Ehelyett inkább közölje a férfival mi a teendő, kérje ki a véleményét és szabjon neki határidőt. Ha ugyanis a férfi hívja ki a vízvezeték-szerelőt, úgy érezheti, hogy

Ő MAGA OLDOTTA MEG A PROBLÉMÁT...

... A vásárlást a férfiak zöme egy kategóriába sorolja a prosztata vizsgálattal, amit egy jéghideg kezű orvos végez el. Dr. David Lewis brit pszichológus megállapította, hogy a karácsonyi bevásárlás során a férfiak stressz érzete megegyezik azzal a stresszel, amit egy rendőr él át egy dühös, lázadó tömeggel szemben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
A nők többsége számára viszont a vásárlás igen népszerű stresszoldó tevékenység.(HA-HA-HA)

Az okok nyilván valóak mindenki számára, aki tanulmányozta a nők és férfiak eltérő törzsfejlődését, és aki tisztában van az agyuk berendezésével. A férfiak korábbi, vadászó élete egyfajta csőlátást alakított ki bennük, ami képessé teszi őket arra, hogy A pontból egyenes csapáson közvetlenül B pontba jussanak. Az áruházak közötti cikkázás, amely egy sikeres bevásárló körúthoz szükségeltetik, rendkívüli módon elbizonytalanítja őket, hiszen az irányváltoztatáshoz tudatosabb döntés szükséges. A nők a maguk szélesebb perifériás látásával viszont könnyedén navigálnak és cikáznak egy zsúfolt bevásárlóközpontban. A férfiak fejlődésük során képesek lettek sebtében lelőni egy állatot, majd hazatérni. Így szeretnek vásárolni is. A nők viszont ugyanúgy vásárolnak, ahogyan őseik a táplálékot gyűjtötték: egy csapat másik nővel egész napra kivonulnak valahová, ahol valaki, legalább is emlékei szerint, valami ízletes dolgot látott nőni. Nincs szükség konkrét célra vagy irányra, az időkorlátok pedig nem lényegesek. Egész álló nap szeszélyes útvonalon ide-oda vándorolnak, megnyomogatva, megszagolva, megtapogatva és megízlelve minden érdekességet, amit csak találnak, és közben egymással csevegnek egy csomó össze nem függő témáról. Ha semmit se találnak vagy még éretlen a gyümölcs, és úgy térnének haza, hogy erőfeszítéseik eredményeképp nemigen tudnak felmutatni semmit, akkor is izgatottak, hiszen nagyszerű napjuk volt. A férfiak számára ez a tempó felfoghatatlan. Egy férfi kudarcnak tartaná, hogy egy csapat más férfival egyértelmű elképzelés, cél, feladat vagy időkorlátozás nélkül neki induljon a világnak, és üres kézzel térjen haza. Ha nő létedre mégis ragaszkodsz hozzá, hogy elvidd vásárolni, akkor egy nagy műszaki bolt mellé menjetek, ahonnan- legrosszabb esetben- úgy térhessen haza, hogy kipróbálta a legújabb Black& Deckert hatlövetű elektromos kanyarfúrót, amivel létra nélkül tökéletesen szabályos lyukakat fúrhatna fejjel lefelé a gipszmennyezetbe, ha ne adj' isten valaha szükséges lenne rá..
Az anyja nem nevelte meg..Egyes nők úgy tekintenek a férfiakra, mint rossz kisfiúkra, akik sosem nőnek föl. Azt állítják, hogy a férfiak mind a padlóra hajigálják a levetett ruhát, nem segítenek a házimunkában, sohasem találnak semmit, nem hajlandóak útbaigazítást kérni, elvárják, hogy kiszolgálják őket és sohasem ismerik be, hogy hibáztak. A nők agyát arra programozta be a természet, hogy gondoskodjanak és anyáskodjanak -különösen a fiúgyermekeikkel. Rendet tesznek utánuk, a kedvenc ételeiket főzik, kivasalják a holmijukat, pénzt adnak nekik és megóvják őket az élet megpróbáltatásaitól. Ennek következtében sok fiú úgy lép át a férfikorba, hogy nem is konyít a házimunkához, és azt se tudja, hogy kell a nőkkel bánni. Ha az anyja nem tanította meg rá, akkor rád vár ez a feladat. A nők szerint a hímekre jellemző " rossz szokások" két kategóriába sorolhatók: azokra, amelyeket gyermekkorukban vettek fel, és azokra, amelyek a férfiagy szerkezetével függ össze. De egyik se leküzdhetetlen..
A lényeg, hogy ne veszekedj az életedben szerepet játszó férfiakkal, ne haragudj rájuk és ne mássz a falra tőlük, hanem tartsd őket kezedben. És akkor mindkét nem boldogan élhet, míg meg nem hal. Meg aztán ha legközelebb megkérdezzük a nőket, hogy mi az a hét hímnemű hiba, ami az őrületbe kergeti őket, lehet, hogy háromnál nem jutnak tovább.. Talán
.. A nők titokzatos pontrendszere:
A legtöbb férfinak fogalma sincs róla, hogy a nők folyamatosan pontozzák a partnerük kapcsolaton belüli teljesítményét. A férfiak zömének eszébe se jut,
HOGY ILYEN PONTOZÁSI RENDSZER EGYÁLTALÁN LÉTEZIK, ÉS ÚGY KERÜLNEK VELE ÖSSZEÜTKÖZÉSBE, HOGY NEM IS ÉRTIK, HOL RONTOTTÁK EL A DOLGOT.

A partnertől kapott pontszámok mindig közvetlen hatással vannak a férfiak életminőségére. A NŐK NEM CSAK ADJÁK A PONTOKAT DE AZ EREDMÉNYJELZŐ TÁBLA IS NÁLUK VAN. Amikor egy férfi és egy nő elhatározza, hogy együtt fog élni, sohasem beszélik meg apró részletekig, hogy ki mit fog beleadni a kapcsolatba. Mindkettő csöndben feltételezi, hogy a másik továbbra is azt fogja nyújtani, amit addig, úgy fog viselkedni, mint a szülei, és annak a hagyományos szerepnek fog megfelelni, amely a férfit a fűnyíró gép, a nőt pedig a fazék mellé képzeli.
.. A férfiak csak a nagy egészet látják. A férfiak szeretnek hátra lépni, és a "nagy egészet" szemlélni, és inkább kevesebbszer, de annál jelentősebben hozzájárulni az élethez, az apró és kevésbé fontosnak tűnő lépések sorozatával viszont nem bíbelődni. Egy férfi talán nem sűrűn ajándékozza meg a partnerét, de ha megteszi, valami nagy ajándékkal rukkol elő. A nő agyába viszont a finom részletek vannak bevésve, ezért ők szerteágazóbb kis döntéseket hoznak egy fennálló kapcsolat számtalan bonyolult ügyében. Egy nő mindössze egyetlen pontocskát add mindenért, amit a partnere tesz a kapcsolatban, függetlenül a tett nagyságától, ám az intim szerelmes megnyilvánulásért két vagy több pont is jár.
Ha például egy férfi egyetlen száll rózsát vesz a párjának, ezért egy pontot kap. Ha egy hat szálból álló rózsacsokrot vesz, akkor is csak egy pontot kap. Ha viszont hat héten át minden héten venne egy száll rózsát, azért hat pontot is kaphatna. Egyetlen szál rózsa nyilvánvalóan a nőnek szól, egy egész csokor azonban szobadísznek is értelmezhető. A rendszeresen ajándékozott egy-egy szál rózsa viszont azt mutatja, hogy mindig a nő jár a férfi eszében.
Ha egy férfi kifesti a házat, azért is egy pontot kap. Ha összeszedi a piszkos ruháját szintén egy pontot kap. Magyarán a pontokat a végrehajtott cselekedetek SZÁMA alapján kapja, nem pedig egyetlen tett nagysága, minősége vagy eredménye alapján. Ha egy kocsit vesz a nőnek vagy álmai gyémántgyűrűjét természetesen plusz pontokat kap.
De a KAPCSOLATON BELÜL MEGÍTÉLT PONTOK 95%-A A MEGTÖRTÉNT VAGY MEG NEM TÖRTÉNT MINDENNAPOS APRÓSÁGOKÉRT JÁR.
Valójában csak ez számít a nőnek.
Ha a férfiak pontoznának, ÚGY VÉLNÉK, MINÉL JELENTŐSEBB EGY TETT VAGY EGY AJÁNDÉK ANNÁL TÖBB PONTOT ÉRDEMEL.
Heti öt napos munkáért megítélésük szerint legalább harminc pont járna, a nők szemszögéből csak öt-munkanaponként egy- pontot ér. A nők tudják, hogy a férfiak mindig is úgy vélték: a méret a lényeg.
.. Brian és és Lorraine pontozása több dologra is fény derít. Mivel a férfiak agya térorientációjú, a fizikai és térbeli vonatkozású feladatokra több pontot adnak, mint a nők. Brian öt pontot ítélt magának azért, mert segített a fiának összerakni egy repülőgépmodellt, Lorraine viszont úgy látta, ez csak egy pontot ér. A férfi számára ez ügyességet igénylő, nehéz feladat volt, és büszke volt az eredményére: a nő viszont játéknak látta. A nők rendszerint egy pontot adnak minden egyes házimunkáért, amit a férfi elvégez, és hajlamosak több ponttal jutalmazni az apró, személyre szóló vagy intim megnyilvánulásokat, mint a nagyobb feladatokat. Amikor például Brian egy este megdicsérte Lorraine főztjét, az asszony három pontot adott, a férfinak viszont sejtelme sem volt róla, hogy egyáltalán pontot kapott. Valójában nem is emlékezett már rá, hogy ilyesmit mondott, és ezért nem is került fel a listájára. Nem mintha megfeledkezett volna róla: egyszerűen meg se fordult a fejében, hogy egy nő főztjének dicséretéért pont járna. Amikor viszont egy csokor virágot, csokoládét és pezsgőt vett az asszonynak, úgy gondolta, ezért legalább tíz pont jár ( a heti öt munkanapért adott pontszám egyharmada), hiszen sok pénzt adott ki, Lorraine azonban csak négy pontot ítélt meg neki. Brian jelentős mennyiségű pontot szerezett olyan apróságokkal, mint hogy" odaadta a kabátját, amikor fáztam" és még csak fel se fogta, hogy ilyen apróságért is lehet pontot kapni. Hiszen Brian egyszerűen csak "gondoskodott a feleségéről"
Brian úgy gondolta, minél többet dolgozik, annál több pontot fog kapni, de a túlórák miatt kevesebb ideje jutott kevesebb ideje jutott az otthoni apróságokra, és ezért pontot veszített. Úgy vélte a plusz keresetből jobban fognak élni, és Lorraine
majd csodálja érte: valójában az asszony úgy gondolta, hogy többet törődik a munkával, mint vele. Az estébe nyúló munkaidő a férfi véleménye szerint öt pontot ér, Lorraine viszont csak egyet adott érte.
Ha felhívta volna az asszonyt a munkahelyéről, és elmondja, hogy szereti és hiányzik neki, majd újra felhívja, hogy mindjárt otthon lesz, legalább három pontot szerezhetett volna. Briannek a férfiak többségéhez hasonlóan eszébe se jutott, hogy az apróságok rengeteget jelentenek a nők számára, pedig épp elégszer hallotta ezt az anyjától és a nagyanyjától is.
Ez a kísérlet felnyitotta Brian és Lorraine szemét. A mulatságnak ígérkező egyszerű teszt, amivel csupán azt kellett volna bizonyítani, hogy a férfiak és nők mennyire más módszerrel pontoznak, súlyos váltságra derített fényt. Lorraine otthon becsapottnak érezte magát, Brian pedig mégjobban ráhajtott, abban a hiszemben, hogy az asszony ezt várja el tőle..
.. A férfinak fogalma sincs róla, hogy egy kapcsolatban mikor hogyan áll az eredmény.. A nőknél a pontozás nem tudatos hanem tudat alatt zajlik, és ezt a rendszert minden nő ösztönösen követi. Ez a differencia számos félreértéshez vezet férfi és nő között...A nők akár 30:1-ig is szó nélkül hagyhatja, és csak akkor kezd el panaszkodni. Ekkor aztán azzal vádolja a férfit, hogy nem tesz semmit sem, a férfit meglepi és felhergeli a vádaskodás. Eddig fogalma se volt róla, hogy valami nem stimmel, hiszen ha neki is volna pontrendszere, ő nem hagyná, hogy idáig fajuljanak a dolgok. 3:1-es eredménynél máris elkezdene panaszkodni, hogy ő többet invesztált a kapcsolatba, és szeretné ha kiegyenlítettebb lenne az eredmény. A férfiak zömének fogalma sincs, hogy pontoznak a nők, nem hajtanak tudatosan pontszerzésre.
Megoldás nőknek: A nőknek el kell fogadniuk, hogy a férfiak agyát a nagy egész áttekintésére programozta a természet, és hogy a férfiak azt hiszik, nagyobb tettekért több pontot fognak kapni.. Ugyanakkor ösztönözniük kell a férfiakat, hogy az apró kívánságaikat is kielégítsék. Ezért aztán ne maradjon el a dicséret.. Így megy ez a férfiak világában- megvárják , amíg a másik kérdez.
HA NEM KÉRDEZEL FELTÉTELEZIK, HOGY AZ EREDMÉNY KIEGYENLÍTETT, TEHÁT A KAPCSOLAT MINDEN BIZONNYAL JÓ FORMÁBAN VAN.
A férfiaknak rövid az eszük. Elfelejtik mindazt a jót, amit a múlt héten tettek érted, de azt is, amit te tettél értük. A nők sohasem felejtenek.
Megrögzött rossz szokásuk a nőknek, hogy sose beszélnek egyenesen a férfiakkal. Soha nem tételezik fel, hogy egy férfi megérti a nők pontozásos módszerét: ez valami olyasmi, aminek létezéséről sem ők, sem az apjuk, a testvéreik, sem a fiaik nem tudtak. Sok minden azért nem szerepel a férfiak listáján, mert nem gondolják, hogy pont jár érte.
Megoldás férfiaknak: A nők nem csak pontoznak, hanem hosszú ideig halmozzák a pontokat és sohasem felejtenek. Azért tagadják meg tőled a szexet ma, mert két hónappal ezelőtt üvöltöztél az anyjukkal. Ha egy nő úgy érzi, hogy az eredmény a te javadra billen, nem valószínű, hogy erről akár csak említést is fog tenni. Ha deficitbe kerül, eltávolodik tőled, dühös lesz, és a szerelmi életedre keresztet vethetsz. Ilyenkor a férfinak rá kell kérdeznie, hogy mit kíván tőle a nő. Ne feled, a nő a férfi minden egyes tettére egy pontot ad, és

CSAK AZ ÉRZELMI TÁMASZT NYÚJTÓ APRÓSÁGOKÉRT KAPHATSZ NAGYOBB PONTSZÁMOT.
Egy csokor virág, egy bók a külsejére, egy rendcsinálás, egy mosogatás vagy a szájfrissítő használata ugyanannyit-néha még többet is- számít, mint a havi fizetés vagy a ház kifestése.
Ez nem jelenti azt, hogy a férfinak nem kell olyan keményen dolgoznia. De ha észben tartja, hogy a partnere hogyan ítéli meg ezeket a dolgokat, és az apróságokra is veszi magának a fáradságot, életminősége hihetetlenül meg fog javulni.
Összegzés: Egy csomó pont megszerzése nem kerül nagyobb erőfeszítésedbe, mint amennyit már most kifejtesz a kapcsolatotok érdekében.

PUSZTÁN AZT KELL MEGÉRTENED, HOGY A MÁSIK HOGYAN ÉRTÉKELI A DOLGOKAT, ÉS ENNEK MEGFELELŐEN VÁLTOZTATNI A MAGATARTÁSODON. A MÁSIK PONTRENDSZERE SE NEM JOBB, SE NEM ROSSZABB, MINT A TIED, EGYSZERŰEN MÁS.
Ha legtöbbször sikerül megtalálnod a hangot azzal, akivel együtt élsz vagy dolgozol, ha jól ki jössz a másik nemmel és rendesen viselkedsz a szerelemben, sokkal de sokkal boldogabb lesz az életed."

(részletek: Allan Pease és Barbara Pease Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? c.könyvéből)

1 comment:

 1. explained almost all people pay most of the fiscal loans on time plus with out fees and penalties
  A leading credit card debt charitable trust expects the sheer numbers of persons checking out all of them intended for guidance finished payday advance financial obligations in order to twin this particular. debt charitable organization affirms near purchase typically the short-term, higher benefit mortgages this current year. All the charity states 3 years past may be consumers with them was initially small.
  szybki kredyt 30000
  pożyczka 2000 zł od ręki
  szybka pożyczka
  gotówka
  pożyczka gotówkowa bez bik i zaświadczeń

  http://kredytybezbiku.biz.pl
  http://pozyczki-prwatne.net.pl
  http://szybkapozyczkaonline.com.pl

  ReplyDelete